Hastighetsspärr A-Traktor

Vänligen läs igenom nedanstående text noggrant innan ni kontaktar oss. Har ni fortfarande frågor eller vill boka en tid – välkommen att ställa din fråga här : Kontakta oss

– Generellt om tjänsten –
Vi erbjuder hastighetsspärr till 30 km/h för många fordon direkt i mjukvaran för dig som vill bygga A-Traktor! Inga extra boxar behöver monteras!

En mjuk reglering upp till 30km/h är alltid målet – och det är möjligt i de flesta fall. Vissa fordon har dock bara stöd i styrdonet för så kallad hardcut vilket medför en något ojämnare reglering.

OBS!! Ett fåtal gånger har det av olika anledningar hänt att vi inte lyckats begränsa hastigheten till 30 km/h. Då tar vi givetvis inte ut någon kostnad.

I vissa fall behöver ni inte komma med fordonet – det räcker att skicka boxen till oss. Vi informerar er om det är möjligt.

.
– Regler –

Det är på kundens ansvar att fordonet i övrigt uppfyller bilprovningens senast gällande regler och rekommendationer och är möjlig att registrera som a-traktor.

Vi har noterat att man bedömt regelverket olika – och nya regler och riktlinjer har nyligen tillkommit – så det är bäst att prata med den besiktningsstation som skall utföra Er besiktning.

OBS! Bilprovningen har på senare tid blivit betydligt hårdare på att kontrollera att fordon inte går för fort om hastighetssignalen försvinner (loss of speed). Det räcker numera inte att blockera säkringar – det måste finns en mekanism för att hantera detta som är överordnad motorstyrningen. Detta kan vi lösa direkt i mjukvaran i många fall – men i övriga fall har vi utvecklat en produkt som hanterar detta. (Den är för närvarande under tillverkning) För mer info se – Herman Performance på FB

Du behöver med denna lösning inte lägga tid och pengar på att montera extra boxar, skydda kablage eller säkringar!

– Fordon med automatisk växellåda –
Här behöver man inte göra några förändringar på drivlinan – det räcker med en ny mjukvara.

– Fordon med manuell växellåda –
På vissa fordon med manuell växellåda behöver Ni ibland mekaniskt blockera högre växlar (typiskt de växlar där fordonet går fortare än 30km/h på tomgång).
Detta beror på att tomgångsstrategin gör vad som helst för att hålla motorn vid liv och den är ofta tillräckligt stark för att driva fordon framåt på låga varv.

– Tidsåtgång –

Ofta kan vi göra arbetet på en dag – men var beredd att avvara fordonet ytterligare några dagar då mjukvarorna skiljer sig en hel del åt.
Under vissa perioder kan det ta några extra dagar pga hög belastning.

– Typ av fordon –
Vi stödjer de flesta Bosch – samt vissa Siemens (typiskt BMW) – styrdon. Inom kort även Volvo 140/170 Denso.

I dagsläget finns inget stöd för övriga Denso – men nya lösningar är under kontinuerlig utveckling.

Pris inklusive intyg till SPB. (I det fall där vi modifierar styrdonet för utökat skydd, till exempel Volvo Denso) så ingår detta i priset!

6495:-