Borttagning av katalysator

Vad är en katalysator?

En katalysator är placerad på avgassystemet nära motorn och innehåller olika typer av metaller tex platina, palladium eller rodium som effektivt omvandlar kolmonoxid, kolväten och kväveoxider som finns i avgaserna till koldioxid, syrgas, vattenånga och kvävgas.

Varför ta bort katalysatorn?

Även om flödet ökar och avgastemeraturen sjunker utan katalysator så bör man bara ta bort katalyatorn i samband med kraftig trimning för racingbruk. Mottrycket i avgassystemet blir i dessa fall för stort för att på ett effektivt sätt evakuera avgaserna.

Vid en en Steg 1 trimning kan man behålla befintlig katalysator.

Vid Steg 2 och uppåt, bör man oftast byta till grövre framrör och racingkatalysator som fortfarande renar avgaserna men har högre genomströmning.

Hur går det till?

Ni ersätter befintlig katalysator med en racingkatalysator och framrör (downpipe). Vi anpassar därefter mjukvaran i bilen för detta.

Vi kan även hjälpa er med byte. Kontakta oss för offert.Prisex. Audi A4 1.8T

Mjukvara för Steg 2+

4490:-


Med anledning av coronaviruset och nu rådande rekommendationer gäller tillsvidare att fordon lämnas här vid optimering och hämtas efter färdigställande. Bokningar och frågor sker som vanligt via hemsida och mail.
+