Villkor och garantier

Garantier

1. Ett års garanti på arbetet och de eventuella delar som monteras. Kostnadsfria uppdateringar av optimerad mjukvara då nya versioner finns tillgängliga.

2. Är ni inte är nöjd med resultatet efter provkörning (1 timme) så återställer vi givetvis bilen helt utan kostnad.


Villkor

1. H-Performance och/eller dess ägare kan inte på något sätt eller under några omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador på fordonet inklusive (men inte begränsat till) motor, transmission, däck eller personliga skador av något slag genom användning av vår tjänst, trimmjukvara eller vår filservice.

2. H-Performance och/eller dess ägar står ej för kostnader som direkt eller indirekt kan ha orsakats av styrenhet eller trimmjukvara. H-Performance står ej heller för bärgning, felsökning eller andra kostnader som kan ha orsakats av styrenhet eller trimmjukvara.

3. H-Performance och/eller dess ägare kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för användningen av fordonet efter optimering. Det är kundens ansvar att säkerställa att fordonet används enligt gällande lagar och förordningar.

4. Optimerade bensinbilar skall köras på lägst 98 oktan av god kvalité. Det är kundens ansvar att bilen har 98 oktan i tanken vid optimeringstillfället. Om oktantalet är lägre än 98 eller av sämre kvalité kan bilen i vissa fall optimeras ändå, men det är på kundens fulla ansvar att bilen snarast möjligt tankas med 98 oktan. Under tiden skall fullgaskörningar undvikas.

5. Eventuell uppdatering av mjukvara hos märkesverkstad kan innebära att trimmjukvaran skrivs över. Om så sker behöver ni komma tillbaka till oss för en uppgradering. I dessa fall tas en kostnad ut på 15% av trimningens ursprungspris. Ursprungspriset skall kunna styrkas med kvitto. I de fall då uppdateringen omöjliggör ny trimning återbetalas ej trimningens pris.

6. Betalning skall erläggas inom 14 dagar om inte annat överenskommet. Alla priser inklusive moms om ej annat angetts.

7. Kund har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller kostnader till exempel rese- eller transportkostnader som uppkommit på grund av fel i fordonet eller på grund av fordonets stillastående under tiden då H-Performance’s tjänster/service utnyttjas. Kunden har inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

8. Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information samt fel i specifikationer. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer.

9. Force Majeure. I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från H-Performance, som gör att H-Performance ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att H-Performance befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Klicka här för att ladda ner villkor och garantier.  (Ta gärna med påskrivet dokument till oss när ni kommer)

Frågor och funderingar? Kontakta oss!

Hej! På grund av hög efterfrågan på framförallt A-Traktormjukvaror kan leveranstiderna vara längre än normalt. Vi ber om överseende med detta.
+