Hej! I våra lokaler i Karlstad erbjuder vi för tillfället endast A-Traktorkonvertering.
För motoroptimering och alla övriga tjänster kontakta någon av våra duktiga >> återförsäljare<<

+
Våra öppettider : Endast förbokning.
Herman Performance

BORTTAGNING AV EGR

Vad är EGR?
Avgasåterföring (EGR) är en teknik för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) från en bilmotor. Tekniken bygger på att återcirkulera en del av en motors avgaser tillbaka till motorns cylindrar och används i både bensin och dieselmotorer. På detta sätt ökas den specifika värmekapaciteten, vilket ger en sänkning av flamtemperaturen. Detta minskar i sin tur innehållet av NOx, eftersom dessa bildas av kväve och syre vid höga temperaturer.

Varför ta bort EGR ventilen?
Att ta bort EGR ventilen från en dieselmotorer ger både ökad prestanda, lägre bränsleförbrukning och kan vara befogat även ur miljösynpunkt. Även om borttagning av EGR-systemet resulterar i ökad NOx-nivå, minskar utsläppen av kolväten, partiklar (främst sot), koloxid och koldioxid drastiskt. Fördelarna är bland annat:

  • Slitaget på motorn minskar genom att kolpartiklar inte längre passerar förbi kolvringarna och in i oljan. Syrahalten i oljan minskar.
  • Lägre bränsleförbrukning. Utan EGR ökar det specifika värmeförhållandet hos förbränningsgaserna i arbetsslaget och motorns verkningsgrad ökar.
  • Ingen sot, olja eller oförbränt bränsle fastnar i insugningsrör eller på ventiler. Insugningssystemet förblir rent och torrt


Hur går det till?
Att bara avlägsna den mekaniskt räcker inte eftersom bilens styrsystem tror att ventilen är kvar och kommer att basera sina beräkningar på felaktiga värden. För att kunna dra nytta av att ventilen avlägsnats måste mjukvaran anpassas till detta.

Vi gör en mjukvara som stänger av EGR funktionen, stänger av de relaterade felkoderna samt gör övriga nödvändiga ändringar för att bilen skall kunna dra nytta av förändringen på bästa sätt.

I förekommande fall monterar vi också en så kallad “blanking plate” för att stoppa flödet.

OBS! Bilen uppfyller inte längre biltillverkarens certifieringar och är ej godkänd för att framföras på allmän väg. Detta ingrepp är endast avsett för racingbruk. Kontrollera att denna modifiering är tillåten innan du kontaktar oss.

Prisex. Volvo XC70, 2.4 D5
Mjukvarumodifiering och blankingplate :

3495:-