Hej! I våra lokaler i Karlstad erbjuder vi för tillfället endast A-Traktorkonvertering.
För motoroptimering och alla övriga tjänster kontakta någon av våra duktiga >> återförsäljare<<

+
Våra öppettider : Endast förbokning.
Herman Performance

VANLIGA FRÅGOR

Vad är motoroptimering?

Vid en mappning ändras samma grundparametrar (tändning, bränsle, laddtryck) i motorn som vid en mekanisk trimning fast det görs elektroniskt i stället.

Ett “chip” är elektronisk lagringsenhet (FLASH eller EPROM) som sitter inuti styrboxen. Chipet innehåller instruktioner och parametrar som processorn i styrboxen kan förstå och använda för att styra motorn.

Mjukvaran i “chipet” designas av tillverkarna för att motorn ska fungera bra på dåliga bränslen under hård belastning och lång tid.
Ofta sänker man effekten i vissa bilmodeller med samma motor så att tillverkarna skall få önskad plats på marknaden. Som ett resultat av detta tar man sällan ut motorns fulla potential.

Steg 1 är optimering endast med hjälp av mjukvara. I 99% av fallen behöver inga delar uppgraderas eller bytas ut.

Steg 2 betyder att vissa delar byts ut – eller modifieras – för att uppnå ännu högre effekt utan att äventyra driftsäkerheten.

Steg 3 betyder att betydligt större modifieringar görs (turbobyte, bränslepump, spridare, MAF, avancerad mjukvara etc) vilket möjliggör stora effektuttag!

Vi provkör bilen och loggar de viktigaste parametrarna för att se att bilen är i bra skick för trimning. Vi gör även en kostnadsfri diagnostikkontroll.

Upptäcker vi fel som omöjliggör trimning (läckande tryckslangar, trasiga givare etc) så skall dessa åtgärdas först. Det är väldigt vanligt att även ganska nya bilar har fel som inte syns vid normal körning men som blir synliga vid en trimning.

Därefter läser vi ut befintlig mjukvara och skapar en trimmjukvara som vi programmerar styrboxen med. Ny runda med provkörning och loggning för att se att allt se bra ut.

I normalfallet tar en optimering en hel dag med loggning och justering – men i undantagsfall kan bilen behöva avvaras längre tid. 

Lämnar du bilen på morgonen vid 9.00 så är den oftast klar innan 17.00

Notera :  I undantagsfall kan styrdonet ”låsa” sig vid optimering. Om detta sker kan ni behöva lämna bilen här medan vi löser problemet – bilen är oftast INTE körbar under tiden.

För vissa bilmodeller kan ni även skicka in styrboxen till oss och få den trimmad motsvarande Steg 1!
Vanligtvis skickar vi din trimmade styrbox i retur redan dagen efter ankomst till oss! Returfrakten ingår i priset. Kontakta oss gärna ang detta.

För bensinbilar gäller lägst 98 oktan som bränsle efter en chippning. För bilar som konverterats till etanoldrift gäller endast E85*

*Undantaget från detta är bilar som vi utrustat med valbara mappar, där en map är E85, en är bensin 98 oktan och en är original. Där är det förarens anvar att välja en map som stämmer för det bränsle som för tillfället är i tanken.

En trimbox lurar bilens egna styrbox genom att manipulera signalen från ett fåtal givare. Detta innbär att styrboxen tror att motorn får för lite bränsle och pytsar då in mer. Man dekalibrerar bilens egna styrbox på detta sätt och kör den utanför vad den är specificerad att göra.

Detta kan ge allvarliga konsekvenser för partikelfilter (regenereringen störs), automatlåda (momentberäkningen blir felaktig) och ESP. Dessutom påverkas beräkning av serviceintervall. Även bränsleförbrukningen visas felaktigt i displayen.

Moderna styrboxar har dessutom parametrar som en trimbox inte kan påverka vilket gör att det aldrig går att göra en optimal trimning med en sådan.

Vid normal körning ser man vanligtvis bränslebesparing på mellan 5%-10% beroende på bil. Utnyttjar man den extra effekten ofta (tex fullgaskörningar eller snabba omkörningar) så drar bilen naturligtvis mer.

Villkor och garantier

Garantier

1. Ett års garanti på arbetet och de eventuella delar som monteras. Kostnadsfria uppdateringar av optimerad mjukvara då nya versioner finns tillgängliga.

2. Är ni inte är nöjd med resultatet efter provkörning (1 timme) så återställer vi givetvis bilen helt utan kostnad.

Villkor

1. H-Performance och/eller dess ägare kan inte på något sätt eller under några omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador på fordonet inklusive (men inte begränsat till) motor, transmission, däck eller personliga skador av något slag genom användning av vår tjänst, trimmjukvara eller vår filservice.

2. H-Performance och/eller dess ägar står ej för kostnader som direkt eller indirekt kan ha orsakats av styrenhet eller trimmjukvara. H-Performance står ej heller för bärgning, felsökning eller andra kostnader som kan ha orsakats av styrenhet eller trimmjukvara.

3. H-Performance och/eller dess ägare kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för användningen av fordonet efter optimering. Det är kundens ansvar att säkerställa att fordonet används enligt gällande lagar och förordningar.

4. Optimerade bensinbilar skall köras på lägst 98 oktan av god kvalité. Det är kundens ansvar att bilen har 98 oktan i tanken vid optimeringstillfället. Om oktantalet är lägre än 98 eller av sämre kvalité kan bilen i vissa fall optimeras ändå, men det är på kundens fulla ansvar att bilen snarast möjligt tankas med 98 oktan. Under tiden skall fullgaskörningar undvikas.

5. Eventuell uppdatering av mjukvara hos märkesverkstad kan innebära att trimmjukvaran skrivs över. Om så sker behöver ni komma tillbaka till oss för en uppgradering. I dessa fall tas en kostnad ut på 15% av trimningens ursprungspris. Ursprungspriset skall kunna styrkas med kvitto. I de fall då uppdateringen omöjliggör ny trimning återbetalas ej trimningens pris.

6. Betalning skall erläggas inom 14 dagar om inte annat överenskommet. Alla priser inklusive moms om ej annat angetts.

7. Kund har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller kostnader till exempel rese- eller transportkostnader som uppkommit på grund av fel i fordonet eller på grund av fordonets stillastående under tiden då H-Performance’s tjänster/service utnyttjas. Kunden har inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

8. Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information samt fel i specifikationer. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer.

9. Force Majeure. I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från H-Performance, som gör att H-Performance ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att H-Performance befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Klicka här för att ladda ner villkor och garantier.  (Ta gärna med påskrivet dokument till oss när ni kommer)

Har ni fortfarande frågor eller vill boka en tid – välkommen att ställa din fråga här Kontakta oss